top of page

Trivsel og samarbejde

 

De fleste organisationer har fra tid til anden brug for hjælp til at håndtere eller udvikle trivsel og samarbejde blandt ledere og medarbejdere. Hvis din arbejdsplads ligner de fleste andre, arbejder I under meget foranderlige, komplekse og uvisse vilkår, som kan være en udfordring for arbejdsmiljøet og den almindelige trivsel i organisationen. Jeg har stor erfaring og viden indenfor arbejdsmiljø, trivsel, motivation og stress-forebyggelse og kan arbejde med både mindre og større personalegrupper.  

.

Henrik Boisen

Torvet 5, 1.th.
3400 Hillerød 

Mobil. 29410125

Mail: Henrik.Boisen.Consulting@outlook.dk

CVR-nr. 39669161
  • LinkedIn Social Ikon
  • Wix Facebook page
bottom of page