Forandringsprocesser med Tilstandsmodellen

Jeg har udviklet en model: Tilstandsmodellen, som kan anvendes til at sikre, at forandringer gennemføres med oplevelser af ejerskab, stabilitet og tryghed i jeres organisation. Tilstandsmodellen inddrager både psykologiske og sociale forhold på individ, gruppe som systemniveau  og sikrer en bred forståelse af trivsel og arbejdsmiljø i organisationer.

tilstandsmodellen.jpg

Ydelser

Min hjælp kan f.eks. bestå i sparing til ledere og personalegrupper eller planlægning af hele forandringsforløb. 

 

Nogle ydelser kan strække sig over flere dage, andre kan klares på en halv dag.

Henrik Boisen
Dronning Louises Allé 5,
3480 Fredensborg
 
Mobil. 29410125
Mail: Henrik.Boisen.Consulting@outlook.dk
CVR-nr. 39669161
  • LinkedIn Social Ikon
  • Wix Facebook page

Der vil være forskel på om vi arbejder i store forsamlinger, i mindre enheder eller i kombinationer af flere processer. Det vigtigste er, at vi arbejder på en måde, som I finder meningsfuldt og givende og derfor vil alle ydelser blive tilrettelagt i tæt samarbejde med jer der skal have gavn af det.